II miejsce w konkursie na rozbudowę i modernizację szpitala klinicznego w Warszawie

II miejsce na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej rozbudowy i modernizacji budynku Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie