Projekty

Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej w Konstancinie Jeziornej

Pobierz pdf

Opis projektu

  • Rok:
  • Inwestor: Uzdrowiska Polskie
  • Powierzchnia: 6.770 m2
  • Faza: projekt koncepcyjny
  • Lokalizacja: Konstancin-Jeziorna

Budynek zaprojektowano na planie trójramiennej gwiazdy o zmiennym kącie pomiędzy ramionami. Projektowany obiekt ma trzy kondygnacje nadziemne i jedna podziemną. Głównym założeniem było zaprojektowanie obiektu, który harmonijnie wpisze się w istniejącą zabudowę Konstancina oraz stworzy spokojną, przyjazną przestrzeń, sprzyjającą powrotowi do zdrowia pacjentów. Rozczłonkowana bryła szpitala nabiera lekkości, wtapiając się w gęsto zadrzewione otoczenie, znikając w tle rosnących tam sosen i klonów. Drewniane elementy i podziały elewacji, przy stosunkowo niedużym nakładzie finansowym, dają poczucie ciepła oraz wpisują się organicznie w leśny, konstanciński kontekst. Bryła dodatkowo oddziela południową część działki od strefy wejściowej i kreuje intymną, spokojną przestrzeń wypoczynku wśród zieleni parku.