IV miejsce w konkursie na Teatr Nowy w Warszawie

IV miejsce w międzynarodowym konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Nowego Teatru w Warszawie.