III nagroda w konkursie na opracowanie projektu lewobrzeżnego bulwaru Wisły

III nagroda w konkursie na opracowanie projektu architektoniczno-urbanistycznego lewobrzeżnego bulwaru Wisły na odcinku od Powiśla do Podzamcza w Warszawie