Projekty

Centrum dialogu „Przełomy”, Szczecin

Pobierz pdf

Opis projektu

  • Rok:
  • Inwestor: Muzuem Narodowe w Szczecinie
  • Powierzchnia użytkowa: 1200 m2
  • Faza: projekt konkursowy
  • Lokalizacja: Szczecin

 

Centrum Dialogu „PRZEŁOMY” zaprojektowano jako parterowy budynek na planie dwóch prostokątów, mieszczących odpowiednio: część ekspozycji stałej wraz z salą konferencyjną oraz część zapleczową wraz z kawiarnią. Obie bryły spięte zostały przestrzenią ekspozycji czasowych, dostępną z Placu Solidarności jak i od strony kościoła. Czytelny podział na funkcje oraz asymetryczna lokalizacja wejść są bezpośrednio związane z proponowanym zagospodarowaniem Placu Solidarności, który został podzielony na obszary o różnych funkcjach i nastroju.

Budynek zlokalizowano we wschodniej części placu, respektując linie istniejących jak i nieistniejących już pierzei przedwojennych, definiując przestrzeń Placu Solidarności oraz placu Św. Piotra i Pawła. Elewacje budynku proponuje się wykonać z charakterystycznej dla miejsca ręcznie formowanej cegły klinkierowej i perforowanej blachy kortenowskiej, harmonijnie współgrającej z cegłą.