Projekty

Sinfonia Varsovia

Pobierz pdf

Opis projektu

  • Rok:
  • Inwestor: SINFONIA VARSOVIA
  • Powierzchnia użytkowa: 10 000 m2
  • Lokalizacja: Warszawa
  • Faza: projekt konkursowy

Projektowany kompleks siedziby Orkiestry Sinfonia Varsovia, zlokalizowany na terenie Instytutu Weterynarii, miał na celu stworzenie wielkomiejskiego ośrodka kulturalnego przy jednoczesnym zachowaniu charakteru założenia historycznego.

W tym celu zdecydowano się na wykreowanie zróżnicowanego charakteru nowego budynku. Fasada frontonu nowego Gmachu z wertykalnymi podziałami o zmiennym rytmie zdradza przeznaczenie obiektu. Definiuje również funkcję placu, z którego urządzono główne wejście. Od strony południowej (wewnętrznej) zdecydowano się na ograniczenie do niezbędnego minimum zarówno gabarytów jak i architektonicznych środków wyrazu projektowanego budynku tak, by nie dominował istniejącego założenia wpisując się w charakter układu zabudowy.